Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille.

Yleistä:

Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoitus sopii yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille,

 • jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä tai
 • jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä, tai
 • joissa poikkeustilanne on tehnyt mahdolliseksi normaaliaikoja laajemman panostamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämisen toteutus vaatii lisäresursointia. Business Finlandin rahoituksella hakijat voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa kehittämistä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Matkailu
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Henkilöstönvuokrauspalvelut
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Teollisuus

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että että rahoitusta voidaan myöntää myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua. Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten hankkeissa Business Finland noudattaa ns. normaaleja TKI-rahoituksen kriteerejä eli vaatii kehitettäviltä ratkaisuilta kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoituksen määrä ja ehdot

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Hakijan on siis katettava 30 % osuus omarahoituksellaan.  Hakijan on pystyttävä osoittamaan Business Finlandille, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus projektin ajalle. Koska Business Finlandin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, rahoituksen saajan on siis pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse.

Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta.

Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta.

Myönnetystä lainarahoituksesta voi saada 30% ennakkona projektin alussa. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Laina on riskilainaa, joka myönnetään ilman vakuutta. Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista. Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa.

Rahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
 • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Rahoitettavien projektien lopputuloksena syntyvät ratkaisut mahdollistavat  kannattavan ja kestävän liiketoiminnan koronakriisin jälkeen. Rahoitettavilla ratkaisuilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mihin rahoitusta ei voi käyttää

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Avustuksen saanut yritys voi kuitenkin hakea tilapäistä TKI-lainarahoitusta avustushankkeessa aloittamansa kehitystyön jatkamiseksi (esim. pilotointiin ja tuotekehitykseen). Lainarahoitusta voi saada myös rinnakkain häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, mutta tällöin tekemisen tulee kohdistua eri asioihin kuin avustushankkeessa.

Johtuen EU:n valtiontukisäännöistä tai kansallisista muista rajauksista rahoitusta ei voi käyttää:

 • Koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin  

Mikäli haluat rahoituksesta lisätietoa, voit olla yhteydessä meihin. Avustamme hakemuksen tekemisessä mielellämme!