Kustannustuki: mikä se on ja miten sitä jaetaan?

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Lakiesityksen mukaan kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia.

Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Katso lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu.
  • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavista, koronapandemiaan liittyvistä syistä. Yrityksen tulee osoittaa, että sen vaikeudet johtuvat koronapandemiasta. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.

Lain mukaan yritykselle myönnettävän tuen tulee ylittää 2 000 €. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.

Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailuajankohdan liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden kiinteistä kustannuksista ja palkkakustannuksista. Tuen perusteena olevan huhtikuun 2020 myyntitiedon sekä vertailuajankohdan liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimittamista tiedoista. Tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkauskulut Valtiokonttori saa Tulorekisterin tietojen mukaan.

Ehdotettu tuen laskentakaava:

Kaavan selitykset:

Vertailukauden liikevaihto = Yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.

Tukikauden liikevaihto = Tukikauden liikevaihto on yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihto TAI yrityksen niin vaatiessa keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tukikauden kiinteät kustannukset = Yrityksen ilmoittamat kiinteät kustannukset tukikautena (2 kk).

Tukikauden palkat = Yrityksen tulorekisterin mukaan maksamien palkkojen summa tukikautena (2 kk).

0,3 = Myynnin aleneman omavastuu 30 %.

Mikäli haluat lisätietoja tuen hakemisesta, autamme sinua mielellämme!