Rakennusyhtiö Fira hyödyntää digitaalisuutta elämää helpottavien ratkaisujen ja palveluiden rakentamiseen.

CFO Kimmo Kärkkäisellä oli vahva visio Firan johtamisesta tiedolla niin, että jokaisella olisi jatkuva näkymä oman työn kannalta keskeisiin lukuihin ja raportteihin. Yhdessä lähdimme tehostamaan taloushallintoa ja rakentamaan toimivaa tiedolla johtamisen mallia, jossa tärkeä taloustieto, mittarit ja raportit kulkevat johtotasolta aina työmaalle saakka.

“Me vaihdettiin oikeastaan kaikki mitä taloudessa on kerralla. Arolin ajattelu siitä mitä talouden pitää olla oli täydellinen siihen, mitä me haluttiin tehdä. Meillä oli erittäin hyvä projekti josta pääsi nauttimaan täysin, kun saatiin ensimmäinen raportointisykli tehtyä.”

– Kimmo Kärkkäinen, talousjohtaja, Fira

Tulokset
Koko taloushallinto uudelleenjärjesteltiin 9 kuukaudessa
 
➡️Vuosikustannus on pysynyt kasvun keskelläkin samana
 
🔁Taloustieto virtaa läpi organisaation

Haaste

➡️ Taloushallinto ja sen prosessit eivät skaalautuneet yrityksen kasvuun.

➡️  Taloushallinnon resurssit, kyvykkyydet ja roolitukset eivät vastanneet liiketoiminnan tarpeisiin.

➡️  Talousraportointi oli sirpaleista eikä se palvellut yhtiön tarvetta saada reaaliaikaista tietoa toiminnan tueksi.

➡️  Tietoarkkitehtuuri oli jakautunut siiloihin eikä tietoa voitu jatkojalostaa eri tarpeisiin yhtiön sisällä. Taloustieto tai muukaan tieto ei kulkenut.

➡️  Alihankintaverkoston ja järjestelmien yhteensopimattomuus toi haasteita.

Ratkaisu

➡️ Selvitimme Firan taloushallinnon nykytilan ja pullonkaulat tehostamiskartoituksella. Ehdotimme johtoryhmälle miten kokonaisuutta kannattaisi lähteä ratkomaan.

➡️ Etsimme jokaiseen ongelmaan parhaiten sopivat toimintamallit ja suunnittelimme miten tiedon pitäisi kulkea.

➡️ Valitsimme oikeat työtavat, aikataulut, järjestelmät ja mittarit tukemaan tätä.

➡️ Kilpailutimme Firalle tätä mallia parhaiten palvelevan taloushallinnon kumppanin sisältäen halutun järjestelmäkokonaisuuden.

 

Näin lähdimme tehostamaan tiedonkulkua ja lisäämään skaalautuvuutta

🛠 Taloushallinnon prosessikehitykseen liittyvät uudet työkalut valittiin prosessi ja työtavat edellä
Rakensimme yhteistyössä Firan tiimin ja muiden kumppaneiden kanssa talousprosessit koko liiketoiminnalle. Määrittelimme aluksi, miten tiedon pitää kulkea ja sen jälkeen valitsimme työkalut työntekotapa ja ihmiset edellä.

🛠 Selkeä ja skaalautuva tietoarkkitehtuuri joka mahdollisti tiedonsiirron ja jakamisen

Jokaisessa tiedonkäsittelyn vaiheessa syntynyttä dataa hyödynnettiin seuraavissa vaiheissa, eikä samaa tietoa tarvinnut syöttää useaan otteeseen.

🛠 Tiukka projektinhallinta Arolin vuokra-CFO:lta

Projektia veti kokenut CFO, joka ohjeisti, määritteli ja varmisti että data kulkee oikein. Näin Firan talousjohtaja pystyi keskittymään bisneksen pyörittämiseen. Molempien yhtäaikainen hoitaminen olisi ollut mahdotonta.

“Me tehtiin muutosta ja se tarkoitti hetkellistä piikkiä, joka täytyi sitten tasata. Oli turha palkata ihmisiä tekemään sitä muutosta, se olisi ollut liian hidasta. Me haluttiin tehdä nopeasti asioita niin ei siinä oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin etsiä kumppani.”

– Kimmo Kärkkäinen, talousjohtaja, Fira

Lopputuloksena taloushallinto tehostui merkittävästi, taloustieto virtaa järkevästi ja Fira saa jatkossakin tukea

➡️ Koko taloushallinto uudelleenjärjesteltiin vain 9 kuukaudessa. Tyypillisesti se veisi tämän kokoiselta yritykseltä jopa 2–3 vuotta.

➡️ Taloushallinnon malli rakennettiin täysin skaalautuvaksi. Kun Fira kasvaa, taloushallinnon kustannukset eivät. Vaikka liikevaihto on kaksinkertaistunut, taloushallinnon kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla.

➡️ Firan toiminta ei ole sidottu yksittäisiin järjestelmäratkaisuihin.

➡️ Taloustieto läpivirtaa järkevästi ja tieto löytyy oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Firalla seurataan reaaliajassa asioita, joista on hyötyä arjen päätöksenteossa.

➡️ Firan oman taloustiimin kyvykkyys on kasvanut ja se toimii itsenäisesti ilman kumppaniriippuvuuksia kaikkien keskeisten toimintojen osalta.

➡️ Fira hyödyntää ketterästi asiantuntijoidemme apua CFO- ja controller-asioissa.

 

Tiiviin projektin jälkeen Firalla on saatu seuraavat asiat kuntoon:

 

Taloustieto virtaa läpi organisaation

Nykyään kaikki ylimmästä johdosta työmaan henkilöstöön näkevät juuri heille oleellisen tiedon ja mittarit. Esim. työmaalla nähdään suunniteltu ja käytetty budjetti osa-alueittain. Selkeät raportit ja mittarit helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa ja tehokas tietoarkkitehtuuri mahdollistaa joustavat työkalupäivitykset sekä uusien järjestelmien käyttöönoton ilman muutoksia yhtiön skaalautuvaan tietomalliin.

Toimiva järjestelmä- ja kumppanipaletti

Taloushallinto on rakennettu niin, että jokaisessa prosessin osassa on sitä parhaiten tukeva järjestelmä ja kumppani. Näihin ei kuitenkaan ole sitouduttu liian tiukasti: jos tulevaisuudessa vastaan osuu parempi ratkaisu, voidaan siihen vaihtaa ilman, että tietovirta katkeaa.

Skaalautuva taloushallinto

Tehostamisen ansiosta taloushallinnon kustannukset eivät ole kasvaneet yrityksen huimasta kasvusta huolimatta. Tänä aikana Firan liikevaihto on kasvanut noin 15–20 % vuosivauhtia. Ilman uudistusta taloushallinnon vuosikustannus olisi arviolta noin nelinkertainen. Nyt se on edelleen samalla tasolla kuin muutokseen lähdettäessä, eikä yrityksen tarvitse turvautua lisäkäsipareihin perustoimintojen osalta,vaikka yrityksen kasvu jatkuukin.

Taloushallinto uudistettiin kustannustehokkaasti, kestävästi ja nopeasti

Huolellisen määrittelytyön ansiosta projekti pysyi erittäin kustannustehokkaana ja koko uudistus vietiin läpi vain 9 kuukaudessa. Lisäksi rakennettu malli kestää aikaa: useamman vuoden jälkeenkin voi todeta, että harvalta löytyy niin toimivaa taloushallintoa kuin Firalta.

Tiimin kyvykkyydet rakennettiin projektin osana järjestelmällisesti ja uutta toimintamallia tukien

Projektin aikana Arolin henkilöstöä toimi interim-rooleissa, ja samalla määriteltiin parhaat toimintamallit ja roolitukset kyseisille toiminnoille. Tämän jälkeen Firan oli helpompi lähteä rekrytoimaan omaa henkilöstöä, kun työnkuvat ja perehdytys uusiin tehtäviin oli valmisteltu uutta toimintamallia tukevaksi.

Apu on jatkossakin lähellä

Projektin ansiosta Firan toimintatavat ja ihmiset tulivat Arolille tutuksi ja päinvastoin. Näin he pystyvät hyödyntämään meitä ketteränä kumppanina taloushallinnon kehityksessä ja resursoinnissa. Yhteistyö onkin jatkunut myös ensimmäisen projektin jälkeen CFO- ja Controller-asiantuntijapalveluina.

“Ei sillä kumppanin koolla ole oikeastaan merkitystä, vaan sillä vaikutuksen saavuttamisella. Se on kiinni niistä ihmisistä ja ajattelusta. Usein isommat yritykset on vanhempia ja niillä on ehkä syntynyt jo tapa tehdä eikä ne pysty muuttumaan niin nopeasti. Pienemmät on ketteriä.”

– Kimmo Kärkkäinen, talousjohtaja, Fira

 

Haluatko että osakeyhtiösi taloushallinto kykenee samaan? Varaa aika Ollin kalenterista, niin katsotaan missä teillä olisi varaa tehostaa. 👇

 

Rakennusyhtiö Fira rakentaa, remontoi ja modernisoi kiinteistöjä niiden käyttäjien näkökulmasta. He muuttavat koko rakennusteollisuutta kohti asiakaskeskeisyyttä.

Fira perustettiin vuonna 2002. Fira-konserniin kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasaneerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 249,6 miljoonaa euroa. Työntekijöitä Firalla on noin 300 henkeä.

 

Haluatko liittyä tähän joukkoon? Laita meille viestiä.

Ota yhteyttä