Väitämme, että toimintansa vakiinnuttaneen yrityksen taloushallinnon kustannukset eivät saisi ylittää 1% liikevaihdosta. Tämä ja jopa matalampi taso on täysin mahdollista saavuttaa, ja tiedämme miten se tehdään.

Mistä tehottomuus johtuu?

Kokemuksemme mukaan tehottomuuden yleisimmät syyt ovat omiin tietojärjestelmiin ja henkilöresursseihin sitoutuneet ylisuuret kustannukset, taloushallintoprosessien tehottomuus ja digitaalisten ratkaisujen vajaakäyttö. Jos tunnistat yhdenkin näistä ongelmista, voimme auttaa.

Läpinäkyvä prosessi

Meiltä saat palvelun, jossa analysoimme yrityksesi taloushallinnon nykytilan ja koostamme tästä konkreettisen ja selkeän yhteenvedon. Yrityksen johto saa objektiivisen arvion toimenpide-ehdotuksineen ja tehokkuushyötyjen saavuttamiseen tarvittavien investointien ja mahdollisten muutosten kustannus vs. tuotto –arvion. Arvion teettäminen on itsenäinen palvelu eikä se sido yritystäsi tekemään päätöksiä jatkosta meidän kanssamme. Objektiivisuutemme takaa se, että olemme täysin ohjelmisto- / palveluntarjoaja -riippumaton toimija.

Tilaa arvio

Todennettua osaamista

Olemme auttaneet kaiken kokoisia yrityksiä ja julkista sektoria tehostamaan taloushallintoa huomattavasti.

Toimeksiannot ovat koskeneet esimerkiksi seuraavia alueita:

Taloushallinnon kilpailutukset ja ulkoistukset

Taloushallinnon analytiikka ja raportointiratkaisut

Taloushallinnon robotiikka ja automaatio

Taloushallintoprosessien tehostaminen

Katso referenssit

Aloita tänään

Mitä nopeammin saat tietää, mistä mahdollinen taloushallinnon tehottomuus johtuu, sitä nopeammin ja suurempia kustannussäästöjä saavutat. Saat tuotua digitalisaation ja automatisoinnin hyödyt yrityksesi arkeen helposti ja tarkkaan kohdennettuna. Voit aina käyttää meitä myös yksittäisten taloushallinnon osa-alueiden kehittämiseen.

Ota yhteyttä